Poznaj nas

Rodzice

Rodzice

„Rodzicom, którzy pragną być, jak Ojciec

Rodzicom, którzy pragną wychowywać swoje dzieci, aby były jak Syn

Rodzicom i dzieciom, aby łączył ich Duch Obu”


Równolegle do rekolekcji dla dzieci z każdej grupy wiekowej prowadzone są warsztaty dla rodziców. W ich trakcie rodzice dowiadują się, co dzieje się z dziećmi, na poszczególnych etapach ich rozwoju oraz poznają elementy pedagogiki ignacjańskiej. Mają również okazję doświadczenia podobnych treści, co dzieci, aby dzięki temu lepiej pomagać im w ich pogłębianiu na co dzień. Warsztaty mają być wsparciem dla rodziców w wychowaniu religijnym i duchowym ich pociech.


Drugą pomocą dla rodziców będą powstające podręczniki do rocznej, „porekolekcyjnej” pracy z dzieckiem. Będą to cotygodniowe spotkania, które pozwolą im wspólnie spędzać czas, pogłębiać wzajemne relacje, szukać Boga w codzienności oraz powracać do doświadczeń rekolekcyjnych.


Trzecią propozycją są osobne warsztaty dla rodziców. Podczas ich trwania rodzice mają okazję doświadczyć  „na sobie” tego, czego doświadczają ich dzieci. Odkrywają jakie osoby chcemy formować przez „Spotkania z Chrystusem” oraz poznają do czego zaprasza ich Pan Bóg w ich wielkiej misji i powołaniu. Pomocny w tym jest powrót do własnego dzieciństwa, by z dalszej perspektywy ocenić wychowanie, które sami otrzymaliśmy oraz dostrzec jaki wpływ ma ono na sposób wychowania naszych dzieci. Jest to również czas na wymianę doświadczeń i refleksję nad swoją praktyką bycia rodzicem. Nie zabraknie także medytacji i braterskiego dialogu.