Poznaj nas

Małżeństwa

Małżeństwa

„Małżeństwom, które wierzą w Boga-Miłość, w Boga Trójcę

i w Jego projekt życia w pełni, w jedności i radości w Chrystusie Zbawicielu”


Małżonkowie na swoich rekolekcjach odkrywają, że sam Bóg umacnia ich jedność. Wymaga ona jednak dojrzałości współmałżonków i ich komunikacji. Z kolei tylko dojrzała miłość i jedność może mądrze wspierać wychowanie dzieci. Rekolekcje są szansą do szczerej rozmowy, odkrywania „wirusów” swojego małżeństwa oraz wymiany doświadczeń z innymi małżonkami.