Poznaj nas

Katecheci, nauczyciele i wychowawcy

Katecheci, nauczyciele i wychowawcy

„Katechetom – współpracownikom Boga

w realizacji Jego marzeń”


Katecheci podczas swoich rekolekcji mogą ponownie odkryć zaproszenie Boga do współpracy z Nim w kształtowaniu i wychowywaniu młodych serc. Mają okazję do tego, by wspólnie podjąć refleksję nad tym, czym jest katecheza, jakie osoby ma formować i co dobrego pozostawić w sercach dzieci. Jest również szansą na to, by określić i nazwać przeszkody utrudniające tą pracę. Spotkanie to ma odnowić ich siły i zapał oraz przypomnieć, że są współpracownikami samego Boga.



 

„Wychowawcom – współpracownikom Boga

w przekazywaniu wiedzy, dobra i w budowaniu jedności”

Wychowawcy i nauczyciele w sposób szczególny są zaproszeni do współpracy z Bogiem, Który chce działać w sercach ich wychowanków. Dlatego tak ważne jest, by osobiście doświadczyli, czym są Spotkania z Chrystusem. Czas rekolekcji jest dla nich szansą na „odkurzenie” swoich pragnień bycia chrześcijańskim nauczycielem, odnowienie sił i ponowne odkrycie swojej misji w pracy wychowawczej. Mają również okazję do osobistego i wspólnotowego spotkania z Jezusem.